Op Dinsdag 3 oktober 2023 boden wij de gemeente Wageningen onze zelfontworpen diversiteitsvlag aan. Deze werd in ontvangst genomen door burgemeester Floor Vermeulen en loco kinderburgemeester Zoey, in de aanwezigheid van wethouder Guido van Vulpen, verschillende belangenorganisaties en pers.

Wageningen is een wereldstad in zakformaat met +/- 41.000 inwoners en zo’n 116 verschillende nationaliteiten. Bij uitstek één van de meest diverse gemeente van Nederland. Over het algemeen leven al deze verschillende culturen in relatieve harmonie met elkaar samen op een kleine 32km². De werkelijkheid van tegenwoordig schets helaas toch een ander beeld. De teller van 2022 staat op 12 meldingen voor de gemeente Wageningen (Bron: Vizier-Oost, 2022). Dat zijn er 12 teveel, maar op 41.000 inwoners is dat een relatief laag getal. Echter, ervaringsverhalen van inwoners, bedrijven en onderwijsinstellingen schetsen een ander beeld. Het is een feit dat merendeel van de mensen die discriminatie ervaren dit niet melden. Een diverse en inclusieve samenleving onderhouden met elkaar blijkt dus toch lastiger dan gehoopt.

Laten we voorop stellen dat het oké is dat iemand anders het niet met je eens is. Wat we daar vervolgens mee doen is wat het spannend maakt. Is het een kwestie van tegengas geven, of accepteren?

En daarom deze vlag: als herinnering dat onze maatschappij divers is, en dat we allemaal deel uitmaken van die maatschappij, dat we allemaal een mening/visie/ideaal hebben, en soms komt die niet overeen met ‘de ander’. En dat is oké. Dat maakt jou of ‘de ander’ niet meer of minder belangrijk. Als we in gesprek gaan met elkaar en luisteren naar de ‘de ander’, zijn we niet zo verschillend van elkaar. Want jouw waarheid is net zozeer ‘de waarheid’ als dat de waarheid van de ander dat voor hen is. En in plaats van ons te focussen op de verschillen, door in gesprek te gaan en te luisteren naar elkaar, hebben we misschien wel meer overeenkomsten dan we denken.

Diversiteitsvlag