WagaStorm zet zich op geheel eigen wijze in voor de bevordering van diversiteit, inclusie en verbinding in de maatschappij. Ongeacht afkomst, religie, lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid, leeftijd en seksuele- en/of genderidentiteit etc.

Dit doen wij niet alleen doormiddel van feesten en evenementen, maar ook door het opzetten van trainingen, gastlessen en voorlichtingen voor scholen, bedrijven, gemeenten etc. Daarnaast wordt WagaStorm regelmatig gevraagd aanwezig te zijn op de meest uiteenlopende evenementen door bijvoorbeeld provincie, gemeenten, belangenorganisaties, burgerinitiatieven, de evenementen branche en particulieren.


Bestuur

Penningmeester/Voorlichter/Spreker Ervaringsdeskundige
Voorzitter/Voorlichter/Spreker Ervaringsdeskundig professional
Secretaris/Voorlichter/Spreker Ervaringsdeskundige

Performers


Huis DJ
Huis fotograaf
Regular DJ

wie zijn wij?